Kalender

Preliminär planering för 2018

Styrelsemöten
Torsdag 24/5 kl. 19.00 Planering inför sommaren
Torsdag 13/9 kl. 19.00 Summering av sommaren
Torsdag 4/10 kl. 19.00 Valberedningen och planering inför årsmötet
Fredag 30/11 kl. 19.00 Sista styrelsemötet 2018
Övrigt:
Lördag 5/5 kl. 09.00 Arbetsdag
Lördag 17/11 kl. 15.00 Årsmöte