Kalender

Preliminär planering för 2017

Styrelsemöten:

Torsdag 2/3 kl. 19.00 Planering inför våren
Torsdag 30/3 kl. 19.00 Planering inför arbetsdagen
Torsdag 18/5 kl. 19.00 Planering inför sommaren
Torsdag 21/9 kl. 19.00 Summering av sommaren
Torsdag 12/10 kl. 19.00 Valberedningen och planering inför årsmötet
Fredag 8/12 kl. 19.00 Sista styrelsemötet 2017

Övrigt:

Lördag 6/5 kl. 09.00 Arbetsdag
Lördag 18/11 kl. 15.00 Årsmöte