Styrelsen

Styrelsen 2018
Ordförande Bosse Danielsson 070-5701631,070-3784729
Vice ordförande Björn Åhman 070-5153674
Sekreterare Hans Nilsson 0565-27165
Kassör Annika Haaster 070-3251715
Ledamot Torbjörn Wictorin 0565-31030
Ledamot Stig Jansson 070-3528274
Ledamot Patrik Karlsson 070-7911325
Suppleant Annika Persson 0565-13224
Suppleant Pär Olsson 070-9927016
Övriga funktionärer
Hamnfogde, Sunne marina Stig Jansson 070-3528274
Revisor Bengt Widén 0565-10522