Sunne båtklubb

God Jul önskar Sunne Båtklubb!

Om bryggplatser och avgifter för 2022

Sunne Båtklubb använder Båtunionens medlemsregister. Detta kommer att uppgraderas under våren 2022 och vara oåtkomligt under tiden som det sker. Vi vill ha möjlighet att hantera båtplatser i god tid innan sommaren. Av den anledningen så kommer SBK att skicka ut fakturorna tidigare än vanligt:

  1. Fakturorna skickas ut i början av januari.
  2. Sista betalningsdag blir fredagen 28:e januari.

Om du funderar på att ändra något inför nästa år vad avser medlemskap/båtplats, hör av dig så snart som möjligt, senast den 3:e januari till medlemsregistret@sunnebatklubb.se.


Dataskyddsförordningen / Sunne Båtklubb

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi (SBK) informera de registrerade (medlemmarna) om att det finns ett medlemsregister. Se här  för mer information.