Sunne båtklubb

Storrensning av bottnen i sundet i Sunne

Sundet i Sunne är belamrat med allsköns bråte.

I augusti hjälps vi åt att rensa sundet

Sundet delvis avstängt i sommar

Uppdatering 2 8/6:

Tidpunkten för kommunens Va-arbete förefaller bli nu på onsdag och torsdag istället.

Uppdatering 8/6:

Kommunens Va-arbete sker torsdag 10 juni och fredag 11 juni denna vecka, Älvgatan då avstängd. Entry stänger av Älvgatan vecka 25 och eventuellt vecka 26. Dessa tillfällen är det svårt för er att komma förbi för att greja med segelbåtar.

Uppdatering 3/6:

Sunne kommun behöver ett par dagar nästa vecka att åtgärda VA. I höjd med Älvgatan 1a.

Entreprenören har meddelat att de ämnar utföra schaktarbeten inför anläggandet av stödmuren vecka 24 och eventuellt vecka 25 på samma plats. Det innebär att bilar inte kan passera till segelbåtsklubben denna tid.

Uppdatering 6/5:

Arbetet med gång- och cykelbron över Frykensundet blir tre veckor försenat. Sunne kommun är mån om båttrafiken och har därför bett entreprenören att hålla sundet
öppet fem helger, från första helgen i juni till första helgen i juli.

Upplägget gäller förutsatt att det inte behöver bedrivas arbete även lördagar.

Passagen för båttrafik vid nämnda helger öppnas på eftermiddagen torsdagar eller fredagar. Passagen stängs igen tidigt måndag morgon.

Från 30 juli fram till sista helgen i augusti kommer farleden vara helt öppen för båttrafik. Första och andra veckan i september är den stängd för rivning av
formar.

Som ni märker blir det öppet fler helger trots förseningen och fler helger under sommaren i juni. På det viset är detta positivt för båttrafiken.

Uppdatering 9/3:

”… Sunne kommun anlägger en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om
brobygget. Vi har precis fått klartecken från länsstyrelsen om detta och
hoppas att det ska underlätta.

Entreprenören planerar för att kunna öppna en passage förbi brobygget fredag
till söndag under sista halvan av juli. Det här sker under förutsättning att
inte arbete måste bedrivas även på lördagar. I början av augusti försvinner
pontonerna och båttrafiken kan åka som vanligt

I slutet av maj och stora delar av juni ? totalt cirka tre veckor ? byggs
stålkonstruktionen. Det är under den tiden inte möjligt att alls ha öppet
under helger. Det arbetet kräver att pontonerna är kontinuerligt i vattnet.”


5/2:

”Sunne kommun bygger just nu fram till november 2021 en ny gång- och cykelbro från Älvgatan till Torvnäs. Båtar kommer inte under stora delar av tiden att kunna passera.

Preliminär indikation från entreprenören är att båtar kan passera först i augusti. Efter att bron är färdigbyggd 2021 kommer den ha samma höjd som de andra två broarna i Frykensundet och saker och ting återgår till det normala.

Detta är inte optimalt för båtsäsongen. Sunne kommun arbetar därför för att finna en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om brobygget. Under byggtiden uppstår dessa tillfälliga hinder men i slutändan får Sunne en mycket efterlängtad gång- och cykelbro.”


Dataskyddsförordningen / Sunne Båtklubb

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi (SBK) informera de registrerade (medlemmarna) om att det finns ett medlemsregister. Se här  för mer information.