Sundet avstängt i sommar!

”Sunne kommun bygger just nu fram till november 2021 en ny gång- och cykelbro från Älvgatan till Torvnäs. Båtar kommer inte under stora delar av tiden att kunna passera.

Preliminär indikation från entreprenören är att båtar kan passera först i augusti. Efter att bron är färdigbyggd 2021 kommer den ha samma höjd som de andra två broarna i Frykensundet och saker och ting återgår till det normala.

Detta är inte optimalt för båtsäsongen. Sunne kommun arbetar därför för att finna en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om brobygget. Under byggtiden uppstår dessa tillfälliga hinder men i slutändan får Sunne en mycket efterlängtad gång- och cykelbro.”


Vårstädning i marinan lördagen den 24/4 kl. 10.00

Samling vid klubbhuset.
Välkomna!


Årsmötet

som var planerat till  lördagen den 14:e november, senareläggs på grund av coronan. Vi återkommer med datum.


Planerar du att ta din båt på Göta kanal i sommar. Medlemmar som bokar före årsskiftet kan ha 25% rabatt. Hör av dig om du vill veta mer.Dataskyddsförordningen / Sunne Båtklubb

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi (SBK) informera de registrerade (medlemmarna) om att det finns ett medlemsregister. Se här  för mer information.