Sundet delvis avstängt i sommar!

Uppdatering 9/3:

”… Sunne kommun anlägger en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om
brobygget. Vi har precis fått klartecken från länsstyrelsen om detta och
hoppas att det ska underlätta.

Entreprenören planerar för att kunna öppna en passage förbi brobygget fredag
till söndag under sista halvan av juli. Det här sker under förutsättning att
inte arbete måste bedrivas även på lördagar. I början av augusti försvinner
pontonerna och båttrafiken kan åka som vanligt

I slutet av maj och stora delar av juni ? totalt cirka tre veckor ? byggs
stålkonstruktionen. Det är under den tiden inte möjligt att alls ha öppet
under helger. Det arbetet kräver att pontonerna är kontinuerligt i vattnet.”


5/2:

”Sunne kommun bygger just nu fram till november 2021 en ny gång- och cykelbro från Älvgatan till Torvnäs. Båtar kommer inte under stora delar av tiden att kunna passera.

Preliminär indikation från entreprenören är att båtar kan passera först i augusti. Efter att bron är färdigbyggd 2021 kommer den ha samma höjd som de andra två broarna i Frykensundet och saker och ting återgår till det normala.

Detta är inte optimalt för båtsäsongen. Sunne kommun arbetar därför för att finna en tillfällig iläggningsplats för båtar söder om brobygget. Under byggtiden uppstår dessa tillfälliga hinder men i slutändan får Sunne en mycket efterlängtad gång- och cykelbro.”


Kommunens vårstädning lördagen den 24/4, start 10.00

Samling vid klubbhuset.
Välkomna!


Arbetsdag i marinan lördagen den 8/5, start 09.00

Samling vid klubbhuset.
Välkomna!


Dataskyddsförordningen / Sunne Båtklubb

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi (SBK) informera de registrerade (medlemmarna) om att det finns ett medlemsregister. Se här  för mer information.