Kalender

Planering för 2023

Styrelsemöten

Torsdag 2/2 kl. 19.00 Val, utskick av fakturor m.m
Torsdag 16/3 kl. 19.00 Planering inför våren & arbetsdagen
Torsdag 11/5 kl. 19.00 Planering inför sommaren
Torsdag 31/8 kl. 19.00 Summering av sommaren
Torsdag 28/9 kl. 19.00 Valberedningen och planering inför årsmötet
Fredag 1/12 kl. 19.00 Sista mötet för i år

Övrigt under året

Torsdag 6/5 kl. 09.00 Arbetsdag
Lördag 18/11 kl. 15.00 Årsmöte