Kalender

Planering för 2019

Styrelsemöten
Torsdag 7/2 kl. 19.00 Val av styrelsemedlem, utskick av fakturor mm
Torsdag 14/3 kl. 19.00 Planering inför våren och arbetsdagen
Torsdag 16/5 kl. 19.00 Planering inför sommaren
Torsdag 19/9 kl. 19.00 Summering av sommaren
Torsdag 3/10 kl. 19.00 Valberedningen och planering inför årsmötet
Fredag 6/12 kl. 19.00 Sista styrelsemötet 2019
Övrigt:
Lördag 4/5 kl. 09.00 Arbetsdag
Lördag 28/9 kl. 10.00 Båtupptagning med lyft i marinan
Lördag 16/11 kl. 15.00 Årsmöte