Kalender

Preliminära datum för 2024

Styrelsemöten

Torsdag 8/2 kl. 19.00 – Val av styrelsemedlem,utskick av fakturor m.m

Torsdag 21/3 kl. 19.00 – Planering inför våren & arbetsdagen

Torsdag 16/5 kl. 19.00 – Planering inför sommaren

Torsdag 22/8 kl. 19.00 – Summering av sommaren

Torsdag 19/9 kl. 19.00 – Valberedningen och planering inför årsmötet

Fredag 29/11 kl. 19.00 – Sista styrelsemötet för i år.

Övrigt under året

Lördag 4/5 kl. 09.00 – Arbetsdagen

Lördag 16/11 kl. 15.00 – Årsmöte