Avgifter och regler

AVGIFTER & KONTONUMMER 2019

PlusGiro: 630 88 17-3
IBAN: SE64 9500 0099 6026 6308 8173
SWIFT: NDEASESS

Medlemskap/Årsavgift
250:- per år
Kontaktperson: Bosse Danielsson

Bryggplats Sunne
1100/1.350:- per år.
Kontaktperson: Bosse Danielsson

Serviceavgift för seglarna
200:- / år

Bryggplats Rottneros
Kontaktperson: Göran Johansson, 070-525 01 94

Vinteruppställning
200:-/vinter,
Kontaktperson: Bosse Danielsson

Sommaruppställning
500:-/sommar, fördubblas varje sommar som inte båten läggs i.
Kontaktperson: Bosse Danielsson

Hyra klubbstuga
500:-/dygn
Kontaktperson: Camilla Danielsson, 070-375 96 84

Sjökort Fryken
Medlem 150:-
Ej medlem 200:-
Inköpsställe: Skoshopen Sunne. Endast kontant betalning!

Dokument

Information_och_bestammelser_

Stadgar

Instruktioner för latrintömning