Styrelsen

Styrelsen 2024
Ordförande Bosse Danielsson 070-5701631
Vice ordförande Björn Åhman 070-5153674
Sekreterare Hans Nilsson 073-1821109
Kassör Annika Haaster 070-3251715
Ledamot Torbjörn Wictorin 0565-31030
Ledamot Conny Olsson 076-8089510
Ledamot Per Olsson 070-9927016
Ledamot Henric Lindgren 0706-494840
Ledamot Mats Moberg 076-8511715
Suppleant Annika Persson 0565-13224
Övriga funktionärer
Revisor Åke Öster
Revisor Bengt Widén 0565-10522