Rottneros marina

Välkommen till oss i Rottneros!

Rottneros marina

Rottneros marina

Vi är en sektion av Sunne Båtklubb med 21 stycken andelsplatser. De platser som andelsägarna inte nyttjar hyr vi ut varje säsong. Våra båtägare kommer, naturligtvis, mestadels från Rottneros, men även V:a Ämterviksbor och båtägare från Sunne och även Norge finns hos oss.

Som andelsägare eller hyresgäst delar vi på ansvaret att hålla marinan i bra skick. Vi genomför en arbetsdag på våren samt ett antal löpande uppgifter under säsongen. Dessa delar vi solidariskt på.

Vår fyr lyser med blinkande gult sken, tänds med skymningsrelä.

För information om exvis lediga bryggplatser, kontakta
info@rottnerosmarina.se